Pig Kovanı (Atıcı ve Alıcı) Sistemleri
Boru hatlarının bakımını ve kontrolünü sağlamaktadır. Bunun için, boru hattı içinde akışı engellemeyen ve birçok farklı işlemin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan pigler kullanılmaktadır. İşlem pigin Pig Kovanı içerisine yerleştirilmesi şeklinde başlamaktadır. Ardından kovan kapatılmakta ve Pig Atıcıda ki pigin boru hattı içerisindeki maddenin basıncıyla Pig Alıcısı’na dek boru hattı boyunca itilmesiyle gerçekleşmektedir.


Pig kovanın sistemlerinin sağlam ve güvenilir olabilmesi için yüksek kalite iş gücü gerekmektedir. Ancak bu şekilde müşteri, çevre ve endüstriyel standartların tüm gereksinimlerini karşılayabilmektedir.